ข้อตกลงและเงื่อนไข เคดอทโอ พอยท์

1. โครงการนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ใช้บริการและซื้อสินค้าบริการจาก เคดอทโอ

2. ข้อมูลคะแนนสะสมจะขึ้นในระบบ ในเมนู Privilage ภายใน 45 วัน และปรากฎบนแอปพลิเคชัน LINE จึงสามารถใช้คะแนนสะสมของพาร์ตเนอร์ที่ร่วมรายการ แลกรับหรือแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการของร้านค้าที่ร่วมโครงการเคดอทโอ พอยท์ (KDO Points) ได้ โดย 1 ใบเสร็จ ต่อการได้คะแนน 1 ครั้ง เท่านั้น 

3. อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างคะแนนสะสมของ เคดอทโอ พอยท์ จากการสั่งซื้อ 25 บาท เทียบเท่ากับ คะแนนเคดอทโอ พอยท์ จำนวน 1 คะแนน

4. เมื่อลูกค้าที่มีคะแนนเพียงพอ ยืนยันการทำรายการแลกคะแนนสะสมของ เคดอทโอ พอยท์ เพื่อแลกรับสินค้าหรือบริการ หรือแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือบริการของร้านค้าที่ร่วมโครงการเคดอทโอ พอยท์แล้ว คะแนนจะถูกหักทันทีและจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง, ยกเลิก หรือโอนคะแนนสะสมของ เคดอทโอพอยท์ กลับเข้าบัญชีได้

5. ตรวจสอบคะแนนสะสมเคดอทโอ พอยท์ ได้เองผ่านแอปฯ LINE 

6. คะแนนสะสม พอยท์ ที่ได้รับ มีอายุ 1 ปี และเมื่อคะแนนสะสมเคดอทโอ พอยท์ หมดอายุลงแล้วจะไม่สามารถใช้แลกรับสินค้าหรือบริการ หรือแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการของร้านค้าที่ร่วมโครงการเคดอทโอ พอยท์ ได้ 

7. โปรดตรวจสอบวันหมดอายุของคะแนนสะสมทางแอปฯ LINE และใช้สิทธิตามโครงการเคดอทโอ พอยท์ ก่อนวันที่คะแนนสะสมหมดอายุ

8. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการเคดอทโอ พอยท์ บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ https://www.kdotogroup.com/privileges