ลงโฆษณาบน LINE ซื้อโฆษณาแบบ Sponsored Post

LINE Ads

บริการ ลงโฆษณในระบบ LINE ที่มีผู้ใช้งานในไทย มากกว่า 44 ล้านคน , LINE Ads Platform , LINE Today , LINE TV

เพิ่มผู้ติดตาม , ยอดขาย , คนเข้าเวป

สามารถเพิ่มการรับรู้แบรนด์ เพิ่มยอดขาย เพิ่มผู้ติดตาม ได้คุ้มค่ากว่า

ควบคุมค่าใช้จ่าย

ค่าโฆษณามีราคาถูกเมื่อเทียบกับ การลงโฆษณาแบบอื่นที่มีการแข่งขันสูงกว่า ที่นับวันจะแพงขึ้นเรื่อยๆ

โอกาสที่เหมาะสมกับ LAP

เนื่องจากมีผู้ใช้งาน LINE ในประเทศไทยมาก และ LINE Timeline มียอดผู้ใช้ต่อวันเติบโตขึ้นถึง 20 เปอร์เซ็นต์ และมียอดวิวเฉลี่ยบน Timeline มากกว่า 1,000 ล้านวิวต่อเดือน จึงเป็นช่องทางในการทำการตลาดที่เหมาะสม เพิ่มเติมจากการทำการตลาดออนไลน์ช่องทางอื่น

แพ็กเกจ ลงโฆษณากับ LINE ADS Platform

จัดส่ง Report สรุปโฆษณาให้เป็นรายเดือน 

5,500​

/ เดือน

  • การแสดงผลโฆษณา มากกว่า 130,000 ครั้ง

9,900

/ เดือน

  • การแสดงผลโฆษณา มากกว่า 300,000 ครั้ง

50,000

/ 12 เดือน

  • การแสดงผลโฆษณา มากกว่า 3 ล้าน ครั้ง /ปี

8,500

/ เดือน

  • มากกว่า 1,000 คลิก

15,000

/ เดือน

  • มากกว่า 1,875 คลิก

30,000

/ เดือน

  • มากกว่า 4,000 คลิก

ตัวอย่างผลงานของเรา ​

line ads
line ads

สอบถามบริการเพิ่มเติม

ติดต่อขอใบเสนอราคา