ลงโฆษณาบน LINE ซื้อโฆษณา LINE Ads Platform

LINE Ads ( LINE Ads Platform)

บริการ ลงโฆษณในระบบ LINE ที่มีผู้ใช้งานในไทย มากกว่า 44 ล้านคน , LINE Ads Platform , LINE Today , LINE TV

เพิ่มผู้ติดตาม , ยอดขาย , คนเข้าเวป,ยอดวิว VDO

สามารถเพิ่มการรับรู้แบรนด์ เพิ่มยอดขาย เพิ่มผู้ติดตาม ได้คุ้มค่ากว่า

ควบคุมค่าใช้จ่าย

ค่าโฆษณามีราคาถูกเมื่อเทียบกับ การลงโฆษณาแบบอื่นที่มีการแข่งขันสูงกว่า ที่นับวันจะแพงขึ้นเรื่อยๆ

ทำไมต้อง LINE Ads ?

มีผู้ใช้งาน LINE ในประเทศไทย มากกว่า 44 ล้าน Users , LINE มีการพัฒนาฟังก์ชั่นให้ตอบโจทย์กับธุรกิจเพิ่มขึ้นทุกวัน อีกทั้ง LINE Ads สามารถเห็นในหน้า LINE Timeline , ส่วนบนหน้าChat , LINE Today , LINE TV และ Wallet Tab จึงเป็นช่องทางในการทำการตลาดที่เหมาะสม เพิ่มเติมจากการทำการตลาดออนไลน์ช่องทางอื่น

แพ็กเกจ ลงโฆษณากับ LINE ADS Platform

จัดส่ง Report สรุปโฆษณาให้เป็นรายสัปดาห์ 

5,500​

/ เดือน

9,900

/ เดือน

15,000

/เดือน

8,500

/ เดือน

15,000

/ เดือน

30,000

/ เดือน

Pack แบบทำตามงบประมาณ

เลือกใช้งบโฆษณา ลงได้ไม่มีขั้นต่ำ กำหนดระยะเวลาได้

ตัวอย่างผลงานของเรา ​

line ads
line ads
เพิ่มผู้ติดตาม line

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม , ขอรายละเอียดบริการ ยินดีค่ะ