ลงโฆษณาบน LINE ซื้อโฆษณาแบบ Sponsored Post

LAP หรือ LINE Ads Platform คืออะไร ?

เป็นบริการซื้อโฆษณาแบบ Sponsored Post หรือโพสต์ที่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งจะแสดงอยู่บน LINE Timeline , LINE Today ช่วยให้ผู้ใช้ LINE Official Account และ [email protected] สามารถนำเสนอเนื้อหาแบบ ภาพนิ่งหรือวีดิโอไปยังผู้ใช้ LINE ผ่านสื่อตัวนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ เพิ่มยอดขายหรือเพิ่มผู้ติดตาม (Follower)

ควบคุมค่าใช้จ่าย

ค่าโฆษณามีราคาถูกเมื่อเทียบกับ การลงโฆษณาแบบอื่นที่มีการแข่งขันสูงกว่า ที่นับวันจะแพงขึ้นเรื่อยๆ

โอกาสที่เหมาะสมกับ LAP

เนื่องจากมีผู้ใช้งาน LINE ในประเทศไทยมาก และ LINE Timeline มียอดผู้ใช้ต่อวันเติบโตขึ้นถึง 20 เปอร์เซ็นต์ และมียอดวิวเฉลี่ยบน Timeline มากกว่า 1,000 ล้านวิวต่อเดือน จึงเป็นช่องทางในการทำการตลาดที่เหมาะสม เพิ่มเติมจากการทำการตลาดออนไลน์ช่องทางอื่น

เพิ่มผู้ติดตาม , ยอดขาย , คนเข้าเวป

สามารถเพิ่มการรับรู้แบรนด์ เพิ่มยอดขาย เพิ่มผู้ติดตาม ได้คุ้มค่ากว่า

แพ็กเกจ ลงโฆษณากับ LINE ADS Platform

จัดส่ง Report สรุปโฆษณาให้เป็นรายเดือน 

5,500​

/ เดือน

  • การแสดงผลโฆษณา มากกว่า 130,000 ครั้ง

9,900

/ เดือน

  • การแสดงผลโฆษณา มากกว่า 300,000 ครั้ง

50,000

/ 12 เดือน

  • การแสดงผลโฆษณา มากกว่า 3 ล้าน ครั้ง /ปี

8,500

/ เดือน

  • มากกว่า 1,000 คลิก

15,000

/ เดือน

  • มากกว่า 1,875 คลิก

30,000

/ เดือน

  • มากกว่า 4,000 คลิก

ตัวอย่างการแสดงผลและผลงานของเรา ​

สอบถามบริการเพิ่มเติม

ติดต่อขอใบเสนอราคา