บริการโฆษณา LINE Ads , LINE Today , Open Chat  , สร้าง LINE Shopping รองรับระบบชำระเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิต ด้วย Rabbit LINE Pay สร้างฐานลูกค้า เพิ่มเพื่อน , ยอดขาย สร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจ