PDCA

PDCA Model with Online Marketing การใช้ PDCA Model กับการทำการตลาดออนไลน์ PDCA Model หรือวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) เป็นวงจรคุณภาพที่พัฒนาโดย ดร.วิลเลียม เอ็ดเวิร์ด เดมมิ่ง (W. Edwards Deming) นักสถิติและที่ปรึกษาคุณภาพชาวอเมริกัน โดยวงจรนี้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ Plan (วางแผน) : กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน กำหนดแนวทางการดำเนินงาน …

Performance Marketing

Performance Marketing : การตลาดที่วัดผลได้ ในยุคปัจจุบันที่ตลาดการแข่งขันสูง ธุรกิจต่าง ๆ ต่างมองหาวิธีการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพและวัดผลได้ เพื่อที่จะได้ทราบถึงผลลัพธ์ของการทำการตลาดและสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น Performance Marketing คือ การตลาดที่วัดผลได้ โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดได้ เช่น ยอดขาย การเข้าชมเว็บไซต์ หรือการสมัครสมาชิก เป็นต้น การทำ Performance Marketing นั้นจะใช้เครื่องมือและกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการวัดผล ซึ่งรวมถึง การติดตามผลลัพธ์ : การใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ …

Chat Commerce ในไทย ส่งผลต่อวงการ E-Commerce ในประเทศได้อย่างไร

Chat Commerce หรือที่บ้านเราเรียกกันว่า การตลาดผ่านการคุยแชท กำลังเป็นกระแสเติบโตเร็วมากในประเทศไทย เพราะผู้ใช้งาน ต่างพากันเริ่มใช้ App สำหรับการสื่อสารอย่าง LINE , Facebook Messenger เพื่อสั่งซื้อสินค้าและบริการ ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงกันว่า Chat Commerce จะส่งผลต่อการทำ E-Commerce ในประเทศไทยอย่างไร และ คนทำธุรกิจจะใช้กระแสนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองได้อย่างไรบ้างค่ะ เหตุผลสำคัญที่เป็นตัวเร่งการเติบโตของ Chat Commerce ในประเทศไทยคือ การใช้งานของ App …