โฆษณา LINE บนหน้า Chat List

LINE Smart Channel

Monthly Active Users 53 M

A powerful advertising solution that delivers more impact and impressions than other ad placements.

Why Smart Channel

Flexible

Bid as you wish Up to 31 days

Programmatic

graph

Design your targeting

Premium

Expose ad with rich format on Chat List

> เข้าถึงและสร้าง impressions , Build Brand Awareness ได้มากที่สุด ยิ่งเห็นมาก ยิ่งขายได้เยอะ

> Impact โฆษณาขึ้นตำแหน่งที่เด่นที่สุดในหน้า Chat List

> More Creative เลือกใช้สื่อตรงใจ ได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ

> เลือก Target ได้ ตรงกลุ่มเป้าหมาย

เริ่มต้น แค่ 150,000 บาท
นานถึง 31 วัน

Best Seller of Impression Ad.

สอบถามบริการ ขอรายละเอียดพิ่มเติม

© 2023 All Rights Reserved.